SPLOŠNI POSLOVNI POGOJI 


1. PREDMET UREJANJA
2. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOV
3. SKLEP POGODBE
4. MALOPRODAJNA CENA BLAGA
5. DOSTAVNI ČAS
6. LOKACIJA DOSTAVE
7. NAČIN DOSTAVE
8. DOBAVA BLAGA
9. ODGOVORNOST ZA NAPAKE
10. ZAVRNITEV NAROČILA, ODSTOP OD POGODBE
11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
12. KONČNE DOLOČBE

1. PREDMET UREJANJA

1.1. Ti splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti kupca in trgovin Selepceny sro, Lazovná 3, Banská Bystrica 974 01, IČO: 47 051 221, vpisana v trgovinski register Okrožnega sodišča v Banská Bystrica, oddelek: Sro, številka 23824 / S "Trgovine Selepceny") pri nakupu pogodb preko interneta preko e-trgovine, ki se nahaja na spletni strani www.doulbered.si.

2. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOV

2.1. Izrazi, opredeljeni v tem členu 2, imajo pomen, ki je naveden v naslednjih odstavkih za namene tega članka.

2.2. E-trgovina. E-trgovina je spletna trgovina znamke Selepceny, ki se nahaja na www.doublered.si. S tem je na mestu mogoče kupiti blago, ki ga ponujajo trgovine Selepceny.

2.3. Kupec. Kupec je fizična ali pravna oseba, ki je izrazil interes za nakup blaga preko E-Shopa. Tako sklene z DOUBLE RED nakupno pogodbo, ki se nanaša na blago, ki je na voljo preko e-shopa. Kupec tako ustrezno
izpolni vse podatke, ki so potrebni za naročilo. Nato se naročilo preko e-shopa pošlje v trgovine Selepceny.

2.4. Pooblaščena oseba. Je oseba, ki se razlikuje od kupca, ter jo kupec navede kot osebo, na katero bo naslovljeno naročilo. Ime pooblaščene osebe v naročilnem obrazcu se šteje za njegovo pooblastilo za prevzem naročenega blaga.

2.5. Obrazec za naročilo. Naročilnica je elektronska oblika, ki vsebuje osebne podatke kupca, specifikacija naročenega blaga, cena blaga vključno z DDV, kraj dobave, način dobave (tip prometa) in stroški blaga za dostavo (prevoz) blaga do točke dostave.

2.6. Dejanska ponudba blaga. Trenutna ponudba blaga je objavljena na spletni strani www.doublered.si, ki vsebuje opis blaga in ceno. Vse spremembe trenutne ponudbe blaga (vključno s spremembami cen) veljajo od trenutka objave na spletni strani www.doublered.si.

3. SKLEP POGODBE


3.1. Za sklenitev kupoprodajne pogodbe, pod katero prodajalci Selepceny-Double Red kupcu dobavijo naročeno blago (»nakupna pogodba«), se nakupna pogodba sklene na podlagi predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe, ki je zavezujoč nakupni nalog in pisno sprejetje pogodbe o prodajnih mestih Selepceny-Double Red.

3.2. Predlog za sklenitev pogodbe (naročilo). Predlog za sklenitev pogodbe je naročilo stranke, naslovljeno na prodajalne Selepceny-Double Red. Naročilo je mogoče izvesti samo tako, da izpolnite obrazec za naročilo na spletni strani www.doublered.si.

3.3 Naročilo vključuje tudi:
1. izjavo, da se je kupec seznanil s temi Splošnimi pogoji, ki so sestavni del pogodbe in se z njimi strinjajo.
2. izjavo, da je bil poučen o možnosti odstopa od pogodbe,
3. soglasje k obdelavi in uporabi osebnih podatkov v skladu z Zakonom št. 122/2013 Z. z. o varstvu osebnih podatkov za prodajalne Selepceny-Double Red. Če stranka navede tudi podatke tretje osebe, ki je upravičena prevzeti blago, mora biti ta oseba seznanjena s postopki, pravicami in obveznostmi,
4. izjavo, da so vse podane informacije resnične.

3.4. Predlog za sklenitev pogodbe preneha veljati:
1. Zavrnitev predloga kupca s strani trgovin znamke Selepceny-Double Red.

3.5. Sprejetje predloga za sklenitev pogodbe. Sprejetje predloga za sklenitev pogodbe je pravočasna pisna izjava podjetja Selepceny-Double Red, naslovljena na kupca, v kateri podjetje Selepceny-Double Red potrjuje, da je predlog kupca za sklenitev pogodbe sprejet. Časovno sprejetje predloga začne veljati, ko kupec prejme predlog, ki bo poslan na elektronski naslov, naveden v naročilnici. Tišina ali nedejavnost trgovin Selepceny-Double Red ne pomeni sprejetja predloga.

3.7. Nakupna pogodba je zaključena v trenutku, ko predlog za sklenitev pogodbe postane pravnomočen. Predmet sklenjene pogodbe je obveznost prodajaln Selepceny-Double Red, da blago dostavi kupcu in obveznost kupca, da prevzame blago ob dogovorjenem času in plača za nakup.

3.8. Vsaka sprememba naloga po sklenitvi pogodbe je možen samo z vzajemnim dogovorom med kupcem in trgovinami Selepceny-Double Red. Trgovine ne zahtevajo predloga za spremembo vsebine nakupne pogodbe.

4. MALOPRODAJNA CENA BLAGA

4.1. Cena za naročeno blago je navedena v trenutni ponudbi, v naročilu in pri potrditvi naročila, kar je sprejeto s trgovinami Selepceny-Double Red.

4.2. Maloprodajna cena blaga ne vključuje stroškov prevoza blaga iz trgovin do kraja dostave, ki se kupcu zaračuna ločeno glede na način dostave blaga, ki ga izbere kupec .

4.3. Vse zaloge so veljavne, do razprodaje zalog, razen če je drugače določeno za določen izdelek.

4.4 Ob sklenitvi pogodbe se kupec zaveže, da bo svoje naročilo plačal na enega izmed naslednjih načinov, od katerega ima kupec pravico pri izbiri naročila izbrati:
1. Plačilo po predračunu,
2. Plačilo kurirja pri prevzemu blaga (Pošta Slovenije)

4.5. Vaše blago bo poslano, ko je plačilo knjiženo na račun družbe Selepceny-Double Red (plačilo po predračunu). V primeru plačila po povzetju, pa blago plačate ob prevzemu.

5. DOSTAVNI ČAS


5.1. Obdobje dobave, v katerem so trgovine Selepceny-Double Red dolžne dostaviti blago kupcu, je navedeno v potrdilu o naročilu. Če ni drugače navedeno v potrditvi naročila, se skladišča zavežejo, da bodo blago dostavile kupcu najkasneje 15 dni od potrditve naročila.

5.2. Pri izbiri načina dostave blaga kupec vedno dobi informacije o tem, v kolikšnem času bo blago dostavljeno.

5.3. Z izbiro načina plačila je povezan čas dostave. Saj pri plačilu po predračunu se bo vaše blago začelo pripravljati šele, ko bo vaše plačilo potrjeno, kar včasih lahko traja. Če pa izberete plačilo po povzetju, pa bo vaše naročilo pripravljeno isti dan ali takoj naslednji dan, odvisno od časa naročila.

6. LOKACIJA DOSTAVE


6.1. Kraj dostave je naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu kot kraj dostave.

7. NAČIN DOSTAVE


7.1. Način prevoza blaga do kraja dostave lahko kupec izbere v postopku naročanja blaga ter navede kraj dostave.

2.7 Metode dostave so:
1. Pošta Slovenije

7.3. Informacije o stroških prevoza (odpremi) in času pošiljanja do kraja dostave se vedno navedejo za določeno vrsto prevoza blaga.

8. DOBAVA BLAGA


8.1. Zavezanost trgovin podjetja Selepceny-Double Red za dostavo blaga je izpolnjena tako, da naročeno blago predloži kupcu ali pooblaščeni osebi na kraju dostave. Dostava in prejem blaga mora kupec potrditi v pisni obliki, ki jo prejme hkrati.

8.2. Če kupec ne sprejme blaga in se blago vrne v skladišča Selepceny nazaj, lahko prodajalci družbe Selepceny-Double Red odstopijo od pogodbe in od kupca zahtevajo, da povrne stroške pošiljanja in pakiranja, ki so povezani z neuspešno dostavo blaga.

9. ODGOVORNOST ZA NAPAKE


9.1. Trgovine Selepceny-Double Red so odgovorne za pomanjkljivosti, ki jih ima blago, kot tudi za napake, ki nastanejo po prevzemu blaga med garancijskim obdobjem (garancija). Garancijski rok je 24 mesecev in začne teči na datum prejema blaga s strani kupca.

10. ZAVRNITEV NAROČILA, ODSTOP OD POGODBE


10.1. Če naročnik še ni prejel naročila, lahko naročnik umakne naročilo po elektronski pošti ali po telefonu. V primeru odpovedi naročila ne zaračunavamo nobenih kazni ali drugih stroškov. Če je bilo naročilo že plačano in je bila naročilo umaknjeno v skladu s to določbo 10.1. trgovine Selepceny-Double Red kupcu vrnejo kupnino v 7 dneh z nakazilom na račun stranke, razen če stranka ne želi drugače.

10.2. Osebno ime, e-pošta, številka naročila in opis naročenega blaga morata biti vključena v umik vašega naročila. Da bi ohranili pravno varnost in verodostojnost naročila, odstopite od pogodbe, vam priporočamo, da prekličete naročilo in prekličete pogodbo s priporočeno pošto.

10.3. Za preklic pogodbe se šteje datum, ko se odstop odda v trgovino Selepceny-Double Red. Z odstopom kupca od pogodbe se ta prekliče že od samega začetka.

10.4. Trgovine Selepceny si pridržujejo pravico do zadržanja kupnine do trenutka vrnitve. V primeru vrnitve poškodovanega blaga, prodajna mesta Selepceny-Double Red kupcu vrnejo kupnino, zmanjšano za škodo, povzročeno blagu. Odškodninski zahtevek družbe se zaključi s pobotom do kupčevega zahtevka za povračilo kupnine. Kupnina, npr. preostanek po povrnitvi škode bo kupcu vrnil z bančnim nakazilom na določen račun, razen če se kupec ne strinja drugače.

10.5. Trgovine Selepceny-Double Red so upravičene do odstopa od pogodbe iz naslednjih razlogov:
1. če kupec v 7 dneh po potrditvi naročila ni plačal kupnine,
2. če kupec v dogovorjenem roku ne vrne izdelkov, ki jih je želel vrniti ter za to ni bila kriva družba Slepceny-Double Red,
3. če je blago razprodano in blago ni več proizvedeno.

10.6. Umik Slepceny-Double Red od pogodbe, je veljaven na dan, ko ta odloči, da je dovolj, če kupec preklic od pogodbe pošlje v obliki elektronske pošte.

10.7. Vendar umik Selepceny-Double Red od pogodbe ne vpliva na zahtevke za škodo, ki se nanašajo zlasti na stroške, nastale v zvezi z poskusom dostavitve blaga kupcu.

10.8. Trgovine Selepceny-Double Red si dovoljujejo kakršne koli terjatve kupca, da bi zagotovili sredstva, ki jih je plačal kupec, in povrnili njihov znesek.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


11.1. Pošiljanje naročila prek e-trgovine Selepceny-Double Red je predmet soglasja stranke z navedenimi pogoji poslovanja ter privolitve v obdelavo osebnih podatkov stranke, kot je določeno v 4. odstavku 4. člena. (1) a) Zakona št. 122/2013 Z.z. o varstvu osebnih podatkov.

11.2. Trgovine Selepceny-Double Red uporabljajo osebne podatke fizične osebe - kupca kakor tudi pooblaščene osebe, da sklenejo pogodbo in izpolnijo svoje obveznosti iz pogodbe. Uporabljajo jih zlasti pri izdaji računa, naročanju in dostavi naročenega blaga. Selepceny-Double Red je odgovoren za uporabo osebnih podatkov, ki jih fizična oseba zagotovi, še zlasti ne na voljo tretjim osebam (razen tistim, ki oddajajo predmete).

11.3. Trgovine Selepceny-Double Red obdelujejo osebne podatke fizične osebe v naslednjem obsegu: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za izstavitev računa, naslov dostave, kontaktno telefonsko številko.

11.4. Z naročilom blaga iz trgovin v Selepceny-Double Red se kupec strinja, da bo le ta poslal trenutno ponudbo in druge poslovne podatke na elektronski naslov, ki ga je navedel pri naročanju.

12. KONČNE DOLOČBE


12.1. Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati 01.03.2013.

12.2. Vse spremembe teh bodo začele veljati na dan objave na www.doublered.si.

12.3. Pravna razmerja, ki jih določa kupna pogodba, urejajo določbe pogodbe (tj. Vsebina naročila in potrditev naročila), določbe teh splošnih pravil, ustrezne določbe civilnega zakonika, določbe pogodbe prevlada nad določbami tega Splošnega sodišča in določb splošnih zavezujočih pravnih predpisov. Prednost obveznim določbam splošno zavezujoče zakonodaje.

12.4. Če katera koli določba splošnih pogojev poslovanja postane neveljavna, neučinkovita in / ali neizvršljiva se veljavnost, učinkovitost in / ali izvršljivost drugih določb ne vplivajo, razen če je taka izključitev v skladu z ustrezno zakonodajo same narave take določbe. Stranke se brez nepotrebnega odlašanja zavežejo, da zadevno določbo nadomestijo z novimi veljavnimi določbami, katerih vsebina bo v največji možni meri služila namenu prvotne določbe, če ugotovijo, da so nekatere določbe kupoprodajne pogodbe ali teh GBC so neveljavne, neučinkovite in / ali neizvršljive.